Trung Quốc đã điều 80 tàu ra tranh chấp với phía Việt Nam

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014
Tags: , , ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét